Marie Grubbe Kraghave

Kerneydelsen er omsorg og støtte i at opnår størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv med en kompenserende neuropædagogisk indsat. Det understøttes af en indsatsplan med nogle tydelige socialpædagogiske delmål. Derfor har alle elever en strukturplan hvor dagens program er synliggjort, de modtager god, sund og nærende kost baseret på en faglig ugentlig kostplan og de er alle deltagende i daglig motion.

Elevboligerne på Marie Grubbe Kraghave er indrettet til elever med højere grad af tæt støtte, idet de ikke trives med større skift i hverdagen mellem bolig og undervisning.

Der er 16 enkeltværelser fordelt på 4 levegrupper, og alle elever har fast kontaktpædagog, som er tovholder for den unges udvikling og trivsel på Marie Grubbe Kraghave.
Men på sigt betyder det ikke, at det er vedkommende, som er mest sammen med den unge.

De andre pædagoger i institutionen kommer til at kende de unge ligeså godt. Således at de er
tryg ved flere voksne og ikke er sårbar over for skiftende personale.

De unges hverdag er præget af undervisning, beskæftigelse eller uddannelse, og når de har fri er der de praktiske hverdagsting som fx rengøring, tøjvask, oprydning i deres eget nærmiljø og medvirken til praktiske opgave i levegrupperne fx anretning af måltiderne.

I fritiden benyttes den dejlige natur i Kraghave området og de gode faciliteter på Marie Grubbe Ung & Uddannelse som fx gymnastiksal og fodboldbane til leg, sport og motion.