Undervisningen på Marie Grubbe STU

Udgangspunktet for undervisningen er loven om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, samt for beskæftigelse, samvær og aktivitet § 103 og § 104 i serviceloven. Undervisningen, værkstederne og praktikaftaler kan foregå internt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartner.

Undervisningen er opbygget omkring 2 primære værksteder henholdsvis sanse – og kommunikationsgruppen og multigruppen.

I Sanse- og kommunikationgruppen er undervisningen tilpasset den enkelte med fokus på social, personlig og faglig udvikling. Gruppen er for elever med væsentlige kommunikative udfordringer, og der undervises i at styrke og understøtte deres udvikling på dette område. I gruppen er der igennem ugen aktiviteter med sansestimulering, fysisk aktivitet og socialt samvær. I forløbet kan der i begrænset omfang også tilbydes eksterne praktikforløb.

Undervisningen i multigruppen er også tilpasset den enkelte med sigte på social, personlig og faglig udvikling. Undervisningen i gruppen er i små undervisnings hold, og der skiftes mellem fælles aktiviteter dette kan være fysisk aktivitet eller socialt samvær, endvidere tilbydes i mindre eller enkeltvis undervisning i botræning, fagundervisning, kreative aktiviteter samt lettere praktiske opgaver f.eks. pedel – og serviceopgaver. Praktikforløb tilpasset den enkelte elev kan tilbydes.

Da eleverne typisk har brug for struktur, gentagelser og forudsigelighed i deres hverdag, starter undervisningen med eleverne får en “arbejdsseddel” hvor dagens undervisning og forløb er synliggjort. Denne gentagne struktur er vigtig for at styrke deres svage kognitive funktioner, og genkendelse skaber tryghed.

Undervisningen er differentieret for at understøtte elevernes behov for implicit læring.