STU Guldborgsund

STU Guldborgsund tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til dig, der har afsluttet folkeskolen, er under 25 år og
som af eller anden grund ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

STU Guldborgsund er beliggende på Gaabensevej 100, Kraghave, 4800 Nykøbing F. og rummer ca. 25 elever og 6 undervisere. Tilbuddet består af dagundervisning primært for elever bosat i Guldborgsund Kommune.

Undervisningen følger skoleåret i Guldborgsund Kommunes folkeskoler i forhold til ferier og fridage.

Uddannelsen varighed er 3 år, men elever kan også indskrives for kun 1 eller 2 år.

Efter afsluttet uddannelsesforløb modtager eleven et afgangsbevis, der beskriver de opnåede kompetencer.
Unge, der ønsker optagelse på STU Guldborgsund, visiteres gennem den enkeltes UU vejleder.

 

VÆRKSTEDERNE

Uddannelsen er bygget op omkring undervisning i følgende værksteder:

  • Bo-undervisning
  • Madkundskab/køkken
  • Social undervisning
  • Fag undervisning
  • Motion
  • Grønt Værksted
  • Medieværksted
  • Eksterne praktikforløb

Uddannelsen planlægges således, at det er den enkelte elevs ønsker og behov, der er styrende for, hvilke undervisningsværksteder eleven er tilknyttet, dog skal værdien af at kunne gennemføre et samlet undervisningsforløb i et værksted ikke undervurderes.

BO-UNDERVISNING

Her lærer eleverne, at arbejde med de opgaver, som er vigtige, når man bor for sig selv, såsom at rydde op, gøre rent, vaske tøj, købe ind, og ikke mindst indrette egen bolig.

MADKUNDSKAB

I dette værksted undervises i madlavning og køkkenhygiejne, sammensætning af måltider, sunde kostvaner, god kostøkonomi og der er mulighed for selv at prøve det i skolens køkken.

SOCIAL UNDERVISNING

I Social undervisning arbejdes der med at øge elevernes selvindsigt og sociale kompetencer. Det handler blandt andet om fritidsaktiviteter, venskaber, kærester, konflikthåndtering, hygiejne, seksualitet og samfundsrelevante emner.

FAG UNDERVISNING

Her arbejdes der med fag som fx. matematik, dansk, engelsk, samfundsfag. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov og læringsstile. Et eks. kunne være pengekendskab og budgetlægning, netbank, E-boks mv.

MOTION

STU Guldborgsund har et fast motionshold, der ugentligt træner i et eksternt Fitnesscenter. Udgangspunktet er, at eleverne har fokus på vigtigheden af motion.

GRØNT VÆRKSTED

Det grønne værksted er STU Guldborgsunds eget produktionsværksted med fokus på anlægsgartneropgaver og andre praktiske opgaver. Det Grønne værksted løser opgaver i forskellige virksomheder og foreninger samt på Marie Grubbe Kraghave´ egne grønne områder.

MEDIEVÆRKSTED

I medieværksted læres og afprøves forskellige informations- teknologier, håndetrering e-boks, samt app´s og devices.

EKSTERNE PRAKTIKFORLØB

Praktikkoordinatoren på STU Guldborgsund hjælper eleverne med at blive afklaret i forhold til deres muligheder for beskæftigelse. Eleverne tilbydes praktikker i mange forskellige fagområder på såvel private arbejdspladser som på Guldborgsund Kommunes beskyttede værksteder. Praktikkoordinatoren arbejder tæt sammen med den unge og praktikstedet, så eleven får mest mulig ud af praktikken.