Priser / takster

De unge visiteres gennem deres bopælskommune.

Takster for 2022

Bodel på Marie Grubbe Kraghave:
Under 18 år kr. 1.823,00 pr. døgn
Over 18 år kr. 1.554,00 pr. døgn

STU Marie Grubbe Skolen:
kr. 818,00

STU Guldborgsund:

kr. 561,00

Beskyttet beskæftigelse sel §103:

kr. 818,00

Aktivitets- og samværstilbud sel § 104:

kr. 818,00

Ovenstående er dag og døgntakster og der påregnes 365 dage pr. år.

Ungdomsboligerne:
kr. 295,00 pr. visiteret støttetime

Ovenstående er timepris jf. servicelovens § 85.