Marie Grubbe STU

Marie Grubbe STU tilbyder unge med særlige behov en ungdomsuddannelse i op til 3 år. De unge er indskrevet på bostedet Marie Grubbe Kraghave, som er Marie Grubbe U & U skolehjem, der sikre at de får en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro mellem uddannelse, kompetencer og et aktivt ungdomsliv.

Udgangspunktet for undervisningen er loven om ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov.
Uddannelsen er bygget op om tre grundelementer: En almén del, en specifik målrettet del samt en praktikorienteret del.

Hver elev får udarbejdet en uddannelsesplan/undervisningsplan, som revurderes minimum 1 gang årligt med mulighed for justering.
For at sikre at den enkelte elev får mest muligt ud af de individuelle tilrettelagte uddannelsesplaner og handleplaner, er det hensigtsmæssigt at det bofællesskab og undervisningshold, som eleven kommer til at indgå i, tilgodeser elevens funktionsniveau.

Opdelingen af eleverne gør det endvidere lettere at skabe de rammer, som den enkelte trives og udvikles optimalt i.
Undervisningen følger det almindelige skoleår, hvilket vil sige fra midt i august til udgangen af juni det efterfølgende år. Det er vores erfaring, at eleverne profiterer af min. 2 års ophold og for de flestes vedkommende også et 3. år.
Som afslutning på forløbet udfærdiger Marie Grubbe STU et kompetencebevis.

I Sanse- og kommunikationgruppen er undervisningen tilpasset den enkelte med fokus på social, personlig og faglig udvikling. Gruppen er for elever med væsentlige kommunikative udfordringer, og der undervises i at styrke og understøtte deres udvikling på dette område. I gruppen er der igennem ugen aktiviteter med sansestimulering, fysisk aktivitet og socialt samvær. I forløbet kan der i begrænset omfang også tilbydes eksterne praktikforløb.

Undervisningen i multigruppen er også tilpasset den enkelte med sigte på social, personlig og faglig udvikling. Undervisningen i gruppen er i små undervisnings hold, og der skiftes mellem fælles aktiviteter dette kan være fysisk aktivitet eller socialt samvær, endvidere tilbydes i mindre eller enkeltvis undervisning i botræning, fagundervisning, kreative aktiviteter samt lettere praktiske opgaver f.eks. pedel – og serviceopgaver. Praktikforløb tilpasset den enkelte elev kan tilbydes.