Generel information

Marie Grubbe Skolen arbejder ud fra en neuropædagogisk retning, som undersøtter elever i størst mulig selvstændighed under iagttagelse af deres eksekutive funktioner i en adfærd – og problemløsnings orienteret tilgang.

Medarbejerne for ekstern supervision og et årligt efteruddannelsesprogram.

Som alle sociale døgninsttution er Marie Grubbe Skolen under tilsyn fra myndigheden Social tilsyn, se seneste tilsynsrapport. Klik her.